Daytona International Speedway2
Credit: Daytona International Speedway