Daytona International Speedway1
Credit: Daytona International Speedway